UNI-GAZ
Władysław Gruszczyński

O firmie

Firma powstała 29 marca 1988 r. jako prywatny Zakład Instalatorstwa Gazowego z siedzibą w Łodzi. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 1994 r. działała jako dwuosobowa spółka cywilna. Od 2 stycznia 1995 r. firma przekształciła się w firmę prywatną i przyjęła nazwę Zakład Instalacji Sanitarnych "UNI-GAZ" Władysław Gruszczyński. Od początku swego istnienia ZIS UNI-GAZ przeprowadza budowy, kompleksowe wykonanie oraz remonty i modernizacje obiektów infrastruktury gazowniczej, w tym: gazociągów o wszystkich poziomach ciśnienia (w/c, n/c ś/c) z rur stalowych i PE metodą wykopów otwartych, przyłączy gazowych do budynków i punktów redukcyjnych oraz instalacji doziemnych i wewnętrznych. Realizujemy również roboty specjalistyczne, takie jak: stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową gazu, budowa układów zaporowo-upustowych. Firma specjalizuje się w realizacji prac w trudnych warunkach miejskiej zabudowy. Firma oferuje również doradztwo i dokumentację projektową.
Główny odbiorcą usług Zakładu Instalacji Sanitarnych UNI-GAZ jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź.

W marcu 1997 r. Zakład został wpisany do rejestru wykonawców uprawnionych do budowy gazociągów w technice polietylenowej (PE) na terenie działania PGNiG SA Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, zaś w maju 2006 r. uzyskał miano Kwalifikowanego Dostawcy Usług Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Łódzka.
Dbając o wysoką jakość świadczonych usług Zakład Instalacji Sanitarnych wdrożył w 2003 roku System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, otrzymując 31.03.2003 r. Certyfikat Systemu Jakości wydany przez PCBiC z numerem 928/1/2003.
W sierpniu 2010 r. Firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 uzyskując Certyfikat Systemu Zarządzania Jakości wydany przez PCBiC z numerem 928/4/2010 w zakresie budowy, konserwacji, naprawy instalacji, przyłączy i sieci gazowych w zakresie technologii PE i stali.

O jakości prac wykonywanych prze ZIS UNI-GAZ świadczy cały szereg referencji od inwestorów.

Od czterech lat ZIS UNI-GAZ współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi w ramach praktycznej nauki zawodu. Co roku na praktyki przyjmowanych jest 3-4 uczniów. Najzdolniejsi mają szanse na zatrudnienie w firmie UNI-GAZ.